top of page

İstanbul Kasaplar Odası 01.12.1949 tarihinde İstanbul Perakendeci Kasaplar ve Müstahdemin Himaye Derneği ismiyle kurulmuştur. Kuruluşu Ali Eti genel başkanlığında bir heyetle yapılmıştır.

1956 yılında odamızın efsane ve duayen başkanlarından Hüseyin Özçelik genel başkanlığa seçilerek,  yaklaşık yarım asır boyunca, 2005 yılına kadar görevine devam etmiştir. 1960 sonrası “Kasaplar Cemiyeti” oda statüsüne geçmiş ve çalışmalarını 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu  çerçevesinde sürdürmüştür.

İstanbul Kasaplar Odası 2005 yılında yürürlüğe giren, 5362 sayılı kanuna uyularak, İstanbul Perakendeci Kasap ve Esnaf Odası ana sözleşmesi hazırlanmış ve İPKESO kısa adıyla Bilgin Şahin genel başkanlığında bugünkü modern yapısına kavuşmuştur. 5362 sayılı kanun kapsamındaki kuruluş aşamalarında Bilgin Şahin’in yanısıra; Cemalettin Özperk, Erkan Özefe, Mustafa Alp, Necati Sarıtaş, Berat Aslan ve Mehmet Dönmez’den oluşan kurucular kurulu oluşturulmuştur. T.C. Ticaret ve Sanayi Bakanlığınca onaylanan ana sözleşmesi gereği 16 Ekim 2005 tarihinde kongre yaparak genel kurulun kararıyla başkanlığa Bilgin Şahin seçilmiş, bu önemli görevi 2018 yılına kadar başarı ile sürdürmüştür.

 

Yukarıda bahsi geçen tüm bu isimler, kasaplık sektörünün gerçek duayenleri ve doğal liderleri olmuştur. İşte böylesine bir kültür birikimi ve miras ile 02.08.2018 tarihinde odamız yönetim kurulumuzun teveccühü ile Fehmi Taşyurt başkanlığa seçilmiştir ve halen bu önemli görevi başarı ile sürdürmektedir. 

İstanbul Kasaplar Odası, etkin bir meslek kuruluşu ve sivil toplum örgütü olarak; şehrimizde kasaplık mesleğinin AB standartlarında, tüketicinin haklarını ve sağlığını koruyan, çağın gerekliliklerine uyum sağlamayı amaçlayan bir misyonu benimseyerek esnafımıza hizmet etmeyi amaçlamıştır. Bu amaca mevzuata hakim, eğitimli ve deneyimli personelle oluşturulmuş bir vizyonla ulaşacağına inanmaktadır.
 

Misyonumuz

İstanbul Perakendeci Kasaplar ve Esnaflar Odası olarak 5362 sayılı esnaf ve sanatkârlar kanununun, amaç başlığının 1.maddesinde ifa edildiği gibi misyonumuz; kasap esnafının ve yanında çalışan personelin mesleki ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğimizin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini ve mesleki eğitimlerini sağlamaktır.

Esnaf arkadaşlarımızın, kendi aralarında ve halkımız ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılarak, mesleğimizin gerektirdiği disiplin ve ahlakı öne çıkararak korumaktır.

 

Vizyonumuz

Geçmişten günümüze gelinceye kadar değişik evrelerden geçerek, bugün halkımızın huzurunda değişmeyen ve değişmeyecek özelliğimiz olan dürüstlük ve güvenirlilik hüviyetimizi devam ettirmek, 

Ticari ve günlük hayatımızda kaynağını Ahilik teşkilatından alan, ekonomik ve sosyal anlayışların oluşturduğu değerleri ve ahlaki prensipleri günümüz ticaret hayatına taşımak,

İçinde yaşadığımız zaman diliminde ülkemizde yaşanılan değişim ve dönüşüm sürecinde, mesleğimizin onurunu en güzel şekilde koruyarak sürece dahil olabilmek,

A.B ye katılım sürecinin gerçekleşmesini göz önüne alarak kasaplık mesleğinde muhtemel değişiklikler ve gelişmelere esnafı hazırlamaktır.

Hakkımızda

bottom of page