top of page
shutterstock_376687750.jpg

İstanbul Kasaplar Odası 01.12.1949 tarihinde İstanbul Perakendeci Kasaplar ve Müstahdemin Himaye Derneği

ismiyle kurulmuştur. Kuruluşu Ali Eti genel başkanlığında bir heyetle yapılmıştır.

 

1956 yılında odamızın efsane ve duayen başkanlarından Hüseyin Özçelik genel başkanlığa seçilerek,

yaklaşık yarım asır boyunca, 2005 yılına kadar görevine devam etmiştir. 1960 sonrası

“Kasaplar Cemiyeti” oda statüsüne geçmiş ve çalışmalarını 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu

çerçevesinde sürdürmüştür.

İstanbul Kasaplar Odası 2005 yılında yürürlüğe giren, 5362 sayılı kanuna uyularak, İstanbul Perakendeci

Kasap ve Esnaf Odası ana sözleşmesi hazırlanmış ve İPKESO kısa adıyla Bilgin Şahin genel başkanlığında

bugünkü modern yapısına kavuşmuştur. 5362 sayılı kanun kapsamındaki kuruluş aşamalarında Bilgin Şahin’in

yanısıra; Cemalettin Özperk, Erkan Özefe, Mustafa Alp, Necati Sarıtaş, Berat Aslan ve Mehmet Dönmez’den

oluşan kurucular kurulu oluşturulmuştur. T.C. Ticaret ve Sanayi Bakanlığınca onaylanan ana sözleşmesi gereği

16 Ekim 2005 tarihinde kongre yaparak genel kurulun kararıyla başkanlığa Bilgin Şahin seçilmiş, bu önemli görevi 2018 yılına kadar başarı ile sürdürmüştür.

 

Yukarıda bahsi geçen tüm bu isimler, kasaplık sektörünün gerçek duayenleri ve doğal liderleri olmuştur. İşte böylesine bir kültür birikimi ve miras ile 02.08.2018 tarihinde odamız yönetim kurulumuzun teveccühü ile

Fehmi Taşyurt başkanlığa seçilmiştir ve halen bu önemli görevi başarı ile sürdürmektedir.

 İstanbul Kasaplar Odası, etkin bir meslek kuruluşu ve sivil toplum örgütü olarak; şehrimizde kasaplık

mesleğinin AB standartlarında, tüketicinin haklarını ve sağlığını koruyan, çağın gerekliliklerine

uyum sağlamayı amaçlayan bir misyonu benimseyerek esnafımıza hizmet etmeyi amaçlamıştır.

Bu amaca mevzuata hakim, eğitimli ve deneyimli personelle oluşturulmuş bir vizyonla

ulaşacağına inanmaktadır.
 

Misyonumuz

İstanbul Perakendeci Kasaplar ve Esnaflar Odası olarak 5362 sayılı esnaf ve sanatkârlar

kanununun, amaç başlığının 1.maddesinde ifa edildiği gibi misyonumuz; kasap esnafının

ve yanında çalışan personelin mesleki ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki

faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğimizin genel menfaatlerine uygun olarak

gelişmelerini ve mesleki eğitimlerini sağlamaktır.

Esnaf arkadaşlarımızın, kendi aralarında ve halkımız ile olan ilişkilerinde

dürüstlüğü ve güveni hakim kılarak, mesleğimizin gerektirdiği disiplin ve ahlakı

öne çıkararak korumaktır.

 

Vizyonumuz

Geçmişten günümüze gelinceye kadar değişik evrelerden geçerek, bugün halkımızın

huzurunda değişmeyen ve değişmeyecek özelliğimiz olan dürüstlük ve güvenirlilik

hüviyetimizi devam ettirmek,

Ticari ve günlük hayatımızda kaynağını Ahilik teşkilatından alan, ekonomik ve sosyal

anlayışların oluşturduğu değerleri ve ahlaki prensipleri günümüz ticaret hayatına taşımak,

İçinde yaşadığımız zaman diliminde ülkemizde yaşanılan değişim ve dönüşüm sürecinde,

mesleğimizin onurunu en güzel şekilde koruyarak sürece dahil olabilmek,

A.B ye katılım sürecinin gerçekleşmesini göz önüne alarak kasaplık mesleğinde muhtemel

değişiklikler ve gelişmelere esnafı hazırlamaktır.

Hakkımızda

bottom of page